Pracownia
projektów telekomunikacyjnych

Responsywne (mobilne) strony internetowe - Neokom Toruń
Projekty teletechniczne Toruń - sieci telewizyjne, przekazu sygnalizacji alarmu i pożaru, monitoringu

Polityka bezpieczeństwa

Informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ANDRZEJ NOWAKOWSKI INFO-TEL z siedzibą w Grębocinie przy ul. Toruńskiej 5 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji transakcji sprzedaży i bedą udostępniane innym podmiotom np.: do biura rachunkowego w celu realizacji podstawowych obowiązków przedsiębiorcy wynikających z przepisów,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja transakcji,
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji roszczeń wynikających z realizowanego zlecenia