Projektowanie infrastruktury telekomunikacyjej

projekty telekomunikacyjne Toruń

Zestawienie kilku spośród wielu firm i podmiotów, które już zaufały firmie info-TEL. Zapraszamy do współpracy.

 • Telekomunikacja Polska S.A.
 • Netia S.A.
 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego HAWE sp. z o.o. Legnica
 • Petrus Polska sp. z o.o. SKA
 • TVK Toruń
 • Budlex Toruń
 • Metalchem Andren Toruń
 • Ośrodek Doradztwa Rolniczego Przysiek
 • Zakład Urządzeń Chemicznych Tofama S.A.
 • BP Poland sp. z o.o.
 • PPUH SEMI - Pracownia Architektury i Urbanistyki
 • Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Raciążku
 • Apropol S.C. Biuro projektów Gliwice
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika, UCI
 • Biuro Konsultingowo Projektowe KONTRAKT sp. z o.o. Gdańsk
 • Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Techniczne TELTOR-POL S.A. Gdańsk
 • Pracownia Projektów JKD Toruń
 • Europrojekt Gradńsk sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych BUDPROJEKT sp. z o.o. Toruń
 • Zakład Energetyczny Toruń Energohandel sp. z o.o.
 • Anko System sp. z o.o. Toruń
 • Telemedia Sp. z o.o.
 • Urząd Miejski w Toruniu
 • Biuro Projektów Budownictwa i Usług BePeBeWu sp. z o.o.
 • KE Energa
Referencje firmy info-TEL